Βρίσκεστε εδώ : Δ' Περίοδος 1820 – 1880 Επτανησιακή σχολή

Επτανησιακή σχολή

Τα Επτάνησα δε βρέθηκαν ποτέ κάτω από την οθωμανική κυριαρχία ενώ παράλληλα ήρθαν σε επαφή με το δυτικό πολιτισμό, γεγονός που τους έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξουν σημαντική πνευματική δραστηριότητα. Η λογοτεχνική παραγωγή των Επτανήσων κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα είναι γνωστή ως Επτανησιακή σχολή.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της επτανησιακής λογοτεχνίας είναι η χρήση της δημοτικής γλώσσας και του δεκαπεντασύλλαβου ομοιοκατάληκτου ή ανομοιοκατάληκτου μέτρου καθώς και η άντληση των θεμάτων από τη θρησκεία, την πατρίδα και τον έρωτα.

Γενάρχης της Επτανησιακής σχολής είναι ο Διονύσιος Σολωμός ενώ οι επτανήσιοι λογοτέχνες διακρίνονται σε σολωμικούς, μετασολωμικούς και εξωσολωμικούς.


D Solomos

Βιογραφία 

Έργογραφία

Αναγνώσεις έργων (αρχεία ήχου) 

Διαθέσιμα έργα (κείμενα και αρχεία ήχου) 

Παραθέματα


Σολωμικοί ονομάζονται οι λογοτέχνες οι οποίοι ζουν και γράφουν την ίδια εποχή με το Σολωμό και επηρεάζονται απ’ αυτόν. Κυριότεροι εκπρόσωποι είναι οι 

Μετασολωμικοί ονομάζονται οι λογοτέχνες οι οποίοι δρουν και γράφουν μετά το Σολωμό αλλά είναι φανερά επηρεασμένοι από το έργο του. Κυριότεροι εκπρόσωποι είναι οι
Εξωσολωμικοί ονομάζονται οι λογοτέχνες οι οποίοι δρουν και γράφουν στα Επτάνησα αλλά δεν επηρεάζονται απ’ το Σολωμό. Κυριότεροι εκπρόσωποι είναι οι

kalvos

Βιογραφία          

Έργογραφία      

Παραθέματα

Αναγνώσεις έργων (αρχεία ήχου)

Διαθέσιμα έργα (κείμενα και αρχεία ήχου)