Βρίσκεστε εδώ : Δ' Περίοδος 1945 – Γενιά του '70 2η Μεταπολεμική γενιά

2η Μεταπολεμική γενιά

Αναφέρεται στους λογοτέχνες που δρουν τη δεκαετία του 1960, μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από πολιτική αστάθεια και μεταβατικότητα.


Α. Ποίηση

Κύρια χαρακτηριστικά των έργων είναι η αμφισβήτηση και η διαμαρτυρία ενώ ως θέματα παραμένουν ο έρωτας, ο θάνατος και η ανθρώπινη κοινωνία. Κυριότεροι ποιητές είναι οι
 

dimoula kiki

Βιογραφία και έργα

Aναγνώσεις έργων (αρχεία ήχου)

Διαθέσιμα έργα (κείμενα και αρχεία ήχου)

Ποιήματα     Πηγή: [28

 
Β. Πεζογραφία

Το μυθιστόρημα αυτής της περιόδου αποβλέπει στην περιγραφή ιστορικών καταστάσεων και κοινωνικών σχέσεων ενώ οι λογοτέχνες επηρεάζονται από τα καλλιτεχνικά κινήματα της Ευρώπης. Κυριότεροι πεζογράφοι είναι οι
 
Xeimwnas

Βιογραφία και έργα

Aναγνώσεις έργων (αρχεία ήχου)

Διαθέσιμα έργα (κείμενα και αρχεία ήχου)