Αρχική

literature1

 

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος υλοποιήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας για το ΠΜΣ «Επιστήμες της αγωγής - Εκπαίδευση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών» του ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου Αιγαίου.

Παρουσιάζει την ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από τις απαρχές της έως τη σημερινή εποχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο δημοτικό τραγούδι, το οποίο αποτελεί το θεμέλιο λίθο της προσωπικής ποίησης και της πεζογραφίας.

Περιγράφει, επίσης, την ιστορία της Παιδικής Λογοτεχνίας και παρουσιάζει τη δράση των λογοτεχνών της διασποράς.

Περιλαμβάνει, ωστόσο, στοιχεία για τους σημαντικότερους λογοτέχνες εφόσον δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν όλοι όσοι δρουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και γράφουν σε γλώσσα νεοελληνική.