Βρίσκεστε εδώ : 1η περίοδος

1η περίοδος (1835-1858)

Ορόσημο αυτής της περιόδου αποτελεί το παιδικό περιοδικό που εκδόθηκε το 1836 με τίτλο «Παιδική Αποθήκη».

Κυριότεροι εκπρόσωποι είναι οι

AlexandrosRizosRangavis


Βιογραφία

Έργογραφία

 

 

 

Χαρακτηριστικά  έργα του είναι η «Ελληνική Χρηστομάθεια» (1841) (Πηγή: [19]), το «Εγχειρίδιο μετρικής» (1862) και ο «Ο ελεύθερος κλέφτης». 


Ilias Tantalidis

Βιογραφία και έργα

 

Χαρακτηριστικά  έργα του είναι τα «Παίγνια» (1837)  και «Τα άσματα» (1876).

 (Πηγή: [19]) 

 

Αποσπάσματα Έργων

Το πουλάκι

Ο γάτος

Το ναυτόπουλο


Alexander KantakouzinosΒιογραφία

Έργογραφία

 

Χαρακτηριστικά  έργα του είναι τα «Παίγνια Ποιητικά» (1843 και 1846) και οι «Μύθοι» (1869).


Αποσπάσματα Έργων

Το αρνάκι