Βρίσκεστε εδώ : Α' Περίοδος
  • 11ος αιώνας - 1204   ( 4 Σελίδες )

    Την περίοδο αυτή το Βυζάντιο περιορίζεται στο γεωγραφικό χώρο της Μικράς Ασίας και της Βαλκανικής. Αυτό έχει ως συνέπεια να παρουσιάζει περισσότερη ομοιογένεια στον εθνικό και πολιτιστικό του χαρακτήρα, που γίνεται σχεδόν εξολοκλήρου ελληνικός. Έτσι, παρά τις επιδρομές, που φθείρουν την αυτοκρατορία, υπάρχουν πιο πρόσφορες συνθήκες για τη μετάβαση από τη βυζαντινή στη νεοελληνική εποχή, αφού στο χώρο που απέμεινε κυριαρχεί το ελληνικό στοιχείο.

    Τα έργα αυτής της περιόδου είναι στην πλειονότητά τους ποιητικά, χρησιμοποιούν την ομιλούμενη γλώσσα της εποχής, τη δημώδη, και έχουν ως μέτρο, συνήθως, τον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο. Αναφέρονται στους καημούς και τα βάσανα του απλού ανθρώπου και διαπνέονται από θυμοσοφία και διάθεση σατιρική.

  • 1204 – 1453   ( 4 Σελίδες )

    Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, ο βυζαντινός κόσμος δέχεται τις επιδράσεις του δυτικού. Σε πολλά έργα συνεχίζεται η βυζαντινή παράδοση αν και στα περισσότερα είναι εμφανείς οι δυτικές επιδράσεις.