Βρίσκεστε εδώ : Δημοτικό τραγούδι Τεχνική

Τεχνική

Με το όρο τεχνική εννοούμε τα μέσα που χρησιμοποιεί ο δημιουργός για να εξωτερικεύσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

  • Ο στίχος είναι συνήθως ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος ενώ πιο σπάνια χρησιμοποιείται ο ιαμβικός και τροχαϊκός δωδεκασύλλαβος ή οχτασύλλαβος
  • Δεν υπάρχει συνήθως ομοιοκαταληξία (με εξαίρεση τα δίστιχα ή λιανοτράγουδα)
  • Ισχύει η αρχή της ισομετρίας, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ισορροπία μεταξύ μορφής και περιεχομένου ενώ απουσιάζει και το φαινόμενο του διασκελισμού
  • Χρησιμοποιείται η τεχνική της επανάληψης (επαναλαμβάνεται τρεις ή και περισσότερες φορές το ίδιο ρήμα ή επίθετο) και του παραλληλισμού (η ίδια έννοια παρουσιάζεται με ισοδύναμες λέξεις ή το δεύτερο ημιστίχιο είναι επεξήγηση- επέκταση του πρώτου) για να δοθεί έμφαση
  • Για την ενίσχυση της παραστατικότητας χρησιμοποιούνται οι παρομοιώσεις, οι άστοχες ερωτήσεις και ο διάλογος με έντονο το στοιχείο της προσωποποίησης

Πηγή: [4], [5], [6]