Βρίσκεστε εδώ : Δημοτικό τραγούδι Βασικά στοιχεία - Χαρακτηριστικά

Βασικά στοιχεία

  • Υπόθεση
  • Μελωδία
  • Χορός (με εξαίρεση τα κλέφτικα τραγούδια) 

Πηγή: [5]

Χαρακτηριστικά

  • Η γλώσσα είναι η δημοτική
  • Ο δημιουργός εκφράζεται αυθόρμητα κυρίως με ρήματα και ουσιαστικά ενώ χρησιμοποιεί λιγότερο τα επίθετα
  • Ο λόγος του είναι λιτός, πυκνός, περιεκτικός, φυσικός και ανεπιτήδευτος

 Πηγή: [3], [5], [6]