Βρίσκεστε εδώ : Λογοτέχνες της διασποράς

Λογοτέχνες της διασποράς

 

globe

Παράλληλα με τους λογοτέχνες που μένουν και δρουν στην Ελλάδα υπάρχουν και οι λογοτέχνες της διασποράς. Είναι κι εκείνοι Έλληνες οι οποίοι αναγκάστηκαν για ποικίλους λόγους, κυρίως όμως οικονομικούς, να μεταναστεύσουν σε χώρες του εξωτερικού. Το κύμα μετανάστευσης παρατηρήθηκε ιδιαίτερα αυξημένο λίγο πριν αλλά περισσότερο μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Η λογοτεχνική τους παραγωγή είναι αξιόλογη ενώ αρκετοί από αυτούς έχουν διακριθεί και βραβευτεί για το έργο τους.  

Η κατηγοριοποίησή τους έγινε με βάση την ήπειρο στην οποία διαμένουν. Για κάθε έναν γίνεται αναφορά στη βιογραφία και τα έργα του ενώ παρατίθενται και αποσπάσματά τους.