Βρίσκεστε εδώ : Περίοδοι Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Περίοδοι Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

literature

 

Το σημαντικότερο θέμα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι ιστορικοί της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας είναι το πώς ακριβώς γίνεται ο διαχωρισμός της σε περιόδους. Συνήθως, η αρχή της τοποθετείται περίπου στον 11ο αιώνα και έχει ως αφετηρία το έπος του Διγενή ακρίτα, το οποίο αποτελεί το πρώτο γραπτό λογοτεχνικό κείμενο που χρησιμοποιεί τη νεοελληνική γλώσσα. Στη συνέχεια, η διαίρεση σε περιόδους επηρεάζεται από σημαντικά ιστορικά γεγονότα τα οποία διαχώρισαν τελικά 4 βασικές περιόδους (με τις αντίστοιχες υποπεριόδους τους).

Για κάθε περίοδο αναφέρεται το ιστορικό της πλαίσιο, οι λογοτέχνες που τη σφράγισαν και την ανέδειξαν με το έργο τους καθώς και τα λογοτεχνικά ρεύματα από τα οποία αυτοί επηρεάστηκαν. Παρατίθενται, επίσης ηχητικά ντοκουμέντα και αποσπάσματα των έργων.