Βρίσκεστε εδώ : Πηγές

Πηγές

Ενδεικτική - επιλεγμένη βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία

[1] Γρηγοριάδης, Ν., Καρβέλης, Δ., Μηλιώνης, Χ., Μπαλάσκας, Κ., Παγανός, Γ., Παπακώστας, Γ. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄ τεύχος, Α΄ τάξη γενικού λυκείου, 1ος τόμος. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

[2] Δημαράς, Κ. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Από τις πρώτες ρίζες ως την εποχή μας. Αθήνα: Γνώση, 2000.

[3] Καψωμένος Γ. Ερατοσθένης. «Η  συντακτική δομή της ποιητικής γλώσσας του Σεφέρη». Διδακτορική Διατριβή. ΑΠΘ Ε.Ε.Φ.Σ. Παράρτημα Αρ.18, Θεσσαλονίκη, 1975.

[4] Καψωμένος Γ. Ερατοσθένης. Δημοτικό τραγούδι - Μια διαφορετική προσέγγιση. Αθήνα: Πατάκης, 2008.

[5] Μιράσγεζη, Μαρία. Νεοελληνική Λογοτεχνία. Αθήνα: 1978.

[6] Πολίτης, Λίνος. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2007.

[7] Πολίτης, Νικόλαος. Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού. Αθήνα: Εστία, 1925. (από την ψηφιακή βιβλιοθήκη Ανέμη του Πανεπιστημίου Κρήτης)

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία μεταφρασμένη στα ελληνικά

[8] Beaton, Roderick. Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία. Μετάφρ. Ζουργού Ευαγγελία, Σπανάκη Μαριάννα. Αθήνα: Νεφέλη, 1996.

[9] Vitti, Mario. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Οδυσσέας, 2003.

 

Περιοδικά – Εφημερίδες

[10] Αγγελοπούλου, Βίτω. «Βιβλία-Σταθμοί, Τα πρώτα σημαντικά έργα της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας και οι δημιουργοί τους». Η Καθημερινή (29/3/1998) 

 

Διαδικτυακοί τόποι

[11] http://el.wikipedia.org

[12] http://en.wikipedia.org

[13] http://digitalschool.minedu.gov.gr

[14] http://www.ime.gr

[15] http://users.uoa.gr

[16] http://savalas.gr

[17] http://www.24grammata.com

[18] www.early-modern-greek.org

[19] http://anemi.lib.uoc.gr

[20] http://idrymapoiisis.blogspot.com

[21] http://www.mikrosapoplous.gr

[22] http://www.sarantakos.com/keimena.html

[23] http://cavafis.compupress.gr/index3.htm

[24] http://www.engonopoulos.gr/_homeEL/poetry.html

[25] http://www.rhodes.aegean.gr/atlas/

[26] http://www.fasoulas.de/

[27] http://douridasliterature.com/

[28] http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/POETS/POETS.html